Tjänster

 
 Karriärplanering

Genom ett strukturerat sätt att arbeta med karriärplanering kan vägen in på arbetsmarknaden underlättas. Vi erbjuder individuell vägledning och insatser som alla bidrar till att skapa rätt förutsättningar för den det gäller, oavsett det gäller kompetensutveckling, praktisk erfarenhet eller socialt samspel.

Våra professionella karriärcoachers kunskap och erfarenhet gör det möjligt att på ett effektivt sätt, utforska styrkor och potential. I kombination med individuella eller kulturella värderingar definierar ett karriärmål och skapar en konkret handlingsplan för att på bästa sätt nå dit.

Läs mer Praktik

Att söka jobb i Sverige som nykomling på den svenska marknaden är inte lätt då CV, personligt brev, kontaktnät och intervjuer är nästintill ett måste. Ännu svårare blir det för den som inte behärskar språket.

Det är inte heller lätt att få personlig hjälp med detta då samhället blir alltmer digitaliserat. Vi vill ge dessa individer en ärlig chans och erbjuda hjälp på riktigt.
Våra karriärexperter hjälper till och ger tips inom alla steg i jobbsökarprocessen.

Läs mer Kompetensutveckling

Grundläggande för att utvärdera behovet av funktionell kompetensutveckling är kartläggning av individens kompetens, kunskaper och erfarenheter.

Litteracitet (läs-/skrivförmåga och läs-/skrivförståelse) är också en viktig del för att integreras i samhället, vardagen och yrkeslivet, där det gäller att kunna läsa, förstå, producera och kommunicera oavsett det gäller tryckt och digital text.

Läs mer

 
 Rekrytering

Jobblotsen är sedan 27 mars 2017 ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi erbjuder snabba, tillfälliga rekryteringar inom bland annat restaurang, storhushåll, försäljning, vård, skola, omsorg, logistik och service.

Vi har lång erfarenhet och kan ge all nödvändig expertis för lyckade rekryteringar. Vi är er direktkontakt med kvalificerad arbetskraft som generellt sett inte söker arbete aktivt.

Med vår hjälp kommer ni att spara tid i rekryteringsprocessen så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet och samtidigt undvika kostnaden av en felrekrytering. Vi vill bygga hållbara relationer som tryggar framtidens utmaningar samtidigt som det säkrar kompetensförsörjning.

Läs mer Yrkesnätverk

Vi vill stärka individen så att de av egen kraft kan förändra sin situation istället för att hamna i utanförskap både socialt och ekonomiskt.Jobblotsen öppnar dörrar genom att våra yrkesnätverk, där vi har möjlighet att koppla samman dessa med våra partners etablerade verksamheter.

För att bidra till en hållbar arbetsmarknadsutveckling och skapa ett samhälle där alla får plats så organiserar vi workshops och driver olika projekt. Vi tillhandahåller verktyg och inspirerar till att eget engagemang, oavsett det gäller att kunna söka sig till olika aktiviteter eller kommunicera med myndigheter. På så sätt möjliggörs tillgång till det nya samhället i kombination med social integration.

Läs mer Digital profilering

Digitalt profilering är en effektiv framgångsfaktor. Vi hjälper även till med ditt digitala personliga varumärke. Det är lika viktigt att göra ett gott intryck i det verkliga livet likväl som i sociala medier.

De flesta rekryterare, förutom att kontakta dina referenser, vill se din sociala profil digitalt. Det är viktigt att bilden av dig uppfattas lika bra som i ditt CV och personliga brev.

Läs mer