Start-index

Jobblotsen
.
Vi vill skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i Sverige och nyttja den potential som redan finns. Som utrikesfödd möter man i regel utmaningar i mycket högre grad än som inrikesfödd. Därför arbetar vi aktivt med att jämna ut skillnaderna, genom vårt unika samarbetskoncept där vi hjälper de som söker sig till oss på Jobblotsen från start till mål. Alla har olika behov och förutsättningar för att kunna bli självförsörjande. Oavsett det gäller kunskapsutveckling, coachning eller nätverksbyggande.
Jobb
Jobblotsen är ett mångkulturellt företag. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa människor ut på arbetsmarknaden. Tillsammans med Dig gör vi en plan för din framtid.
Praktik
En praktikplats kan vara en god väg in på arbetsmarknaden. Jobblotsen hjälper dig att hitta en meningsfull och givande praktikplats via vårt nätverk.
Utbildning
Om du drömmer om ett visst arbete och om en lön som kan ge dig förändrade friheter i framtiden kan vi stötta dig med rätt utbildning.