Hur fungerar Jobblotsen?

1

Registering

Det första steget är att du tar kontakt med en karriärvägledare på Nacka kommun, där du talar om för dem att Du vill att Jobblotsen ska hjälpa dig med att söka jobb. Du kommer då, om behoven finns, att beviljas en ”arbetsmarknadsinsats” från dem.

2

Förutsättningar

Våra coacher är högt kvalificerade med rätt utbildning och erfarenhet. De ger dig handfast hjälp på vägen till ett arbete. Stödet anpassas till dina behov och kan vara både verktyg i jobbsökande och i hjälpen med att knyta kontakter med arbetsgivare. Coachning är en tankeväckande och kreativ process som hjälper dig att ta fram din fulla personliga och professionella potential. Coachning handlar om att hjälpa dig hitta sina egna svar och lösningar. Vi erbjuder individuell coaching, baserad på dina behov.

3

Aktivitetsstart

Vårt unika koncept erbjuder hela den process som du, som kund, behöver för att få en anställning som du kan försörja dig på. Några behöver utbildning och det kan vi erbjuda. Andra behöver coaching och hjälp med arbetslivskontakter och ytterligare några är redo för att gå direkt till ett arbete